Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘wikileaks’

I dag melder Dagens Næringsliv at det norsk-danske betalingsselskapet Teller (utgått av det tidligere Bankenes Betalingssentral og deres danske motpart) har samarbeidet med VISA om å blokkere alle utbetalinger til varslernettstedet Wikileaks. Dette er mildt sagt skandaløst.

Teller har, om jeg har forstått Olav Torvunds gjennomgang riktig, reelt monopol på utføring av banktransaksjoner i Skandinavia. Det medfører et stort ansvar. Wikileaks er for øyeblikket ikke anklaget for noe annet enn å irritere en rekke av verdens mektigeste politikere – med andre ord, å utføre pressens samfunnsoppdrag eksemplarisk. Teller signaliserer med dette at de ønsker å gå inn som politisk aktør og sensurere den frie presse i Skandinavia. I tillegg til rettslige tiltak, inviterer denne handlingen til skarpe politiske reaksjoner mot selskapet Teller. Kan vi godta at en privat monopolbedrift forbeholder seg retten til å knekke medieaktører den oppfatter som brysomme? Har de varslede lekkasjene fra banknæringen noe å si for Tellers medvirkning i denne aksjonen?

Hvordan ville norske media reagere dersom Teller for eksempel fant det for godt å utvide sin aktivisme til også å gjelde aviser som speiler Wikileaks-nettsiden, som Dagsavisen og fagbladet Journalisten? Det er da ingenting som hindrer Teller i å stanse alle utbetalinger til og fra disse bedriftene – eller? Vi skjønner alle at det aldri vil skje – det ville umiddelbart ført til et hylekor fra et samlet norsk redaktørkorps, som ville ha mobilisert hele samfunnets maktelite for å disiplinere Teller.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Hva er det som gjør nett-aktivisme til en mindre legitim protestform enn fysisk aktivisme – som å gå i demonstrasjonstog? I dag melder Dagbladet at norske hackere vil angripe nettsidene til Arbeiderpartiet dersom datalagringsdirektivet blir innført. Partisekretær Raymond Johansen svarer på en måte som synes å ta for gitt at dette er simpel vandalisme, og ikke en legitim form for protest:

Det er paradoksalt at noen som selv hevder at de kjemper for demokrati og ytringsfrihet vil ta i bruk slike udemokratiske og ulovlige virkemidler, sier partisekretær Raymond Johansen i Ap til Dagbladet.

– Jeg håper de forstår at et slikt tiltak vil skade saken deres fremfor å fremme den. Jeg er ganske sikker på at de som tilhører den organiserte motstanden mot DLD tar avstand fra slike virkemidler og aksjonsmåter, sier Johansen.

Det er en åpenbar ironi i at lederen for et parti tuftet på arbeiderbevegelsens tøffe klassekamp, som for bare noen generasjoner siden tok form av gateslag mellom streikende og militære, og ble beskrevet av Hydro-direktør Bjarne Eriksen som “en kamp mellom Arbeiderpartiet og samfunnet“, skal avfeie en åpenbart politisk motivert protest som “udemokratisk og ulovlig”. Spørsmålet om et politisk motivert DDoS-angrep (Distributed Denial of Service – dvs å skape “trafikkork” på en nettside) kan regnes som en legitim protestform er interessant og fortjener en grundigere diskusjon.

(more…)

Read Full Post »