Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘visa’

I dag melder Dagens Næringsliv at det norsk-danske betalingsselskapet Teller (utgått av det tidligere Bankenes Betalingssentral og deres danske motpart) har samarbeidet med VISA om å blokkere alle utbetalinger til varslernettstedet Wikileaks. Dette er mildt sagt skandaløst.

Teller har, om jeg har forstått Olav Torvunds gjennomgang riktig, reelt monopol på utføring av banktransaksjoner i Skandinavia. Det medfører et stort ansvar. Wikileaks er for øyeblikket ikke anklaget for noe annet enn å irritere en rekke av verdens mektigeste politikere – med andre ord, å utføre pressens samfunnsoppdrag eksemplarisk. Teller signaliserer med dette at de ønsker å gå inn som politisk aktør og sensurere den frie presse i Skandinavia. I tillegg til rettslige tiltak, inviterer denne handlingen til skarpe politiske reaksjoner mot selskapet Teller. Kan vi godta at en privat monopolbedrift forbeholder seg retten til å knekke medieaktører den oppfatter som brysomme? Har de varslede lekkasjene fra banknæringen noe å si for Tellers medvirkning i denne aksjonen?

Hvordan ville norske media reagere dersom Teller for eksempel fant det for godt å utvide sin aktivisme til også å gjelde aviser som speiler Wikileaks-nettsiden, som Dagsavisen og fagbladet Journalisten? Det er da ingenting som hindrer Teller i å stanse alle utbetalinger til og fra disse bedriftene – eller? Vi skjønner alle at det aldri vil skje – det ville umiddelbart ført til et hylekor fra et samlet norsk redaktørkorps, som ville ha mobilisert hele samfunnets maktelite for å disiplinere Teller.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »