Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘sosiale medier’

Herregud så lett det er. Så lett at det kan gjøres før hjernen har våknet om morgenen – eller snarere, fem minutter før deadline når man plutselig oppdager at man har glemt morgendagens lederartikkel. Det er så lekende lett å påvise at Klassekampen er et udemokratisk medium at jeg like så godt gir ordet til KK-redaktør Bjørgulv Braanen selv:

Papiraviser som Klassekampen ble en gang solgt inn som det nye demokratiske mediet som skulle gi «vanlige folk» større innflytelse og ytringsmuligheter. Talløse medieforskere har imidlertid påvist det åpenbare, at alle former for medieteknologi kan brukes både til frigjøring og til å holde folk nede. Det største mistaket er imidlertid å tro at det som framstår som «folkemeningen» på slike fora, er det samme som den virkelige folkemeningen. Årsaken er enkel. Papiraviser er ikke virkelig dialogiske medier, i den forstand at det brukes av folk flest til å diskutere og uttrykke sin mening, men av et bestemt samfunnssjikt. De som uttrykker seg mest og oftest er heller ikke alltid blant de mest innsiktsfulle. Den som forliter seg på Klassekampen for å lære noe om verden, vil derfor komme til å bli overrasket når hun finner ut hvordan ting egentlig henger sammen.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »