Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘social media’ Category

digital avhengighet er som alkoholisme, meldte aftenposten i går. og nå tenker du kanskje at jeg skal kritisere denne tabloide overdrivelsen. det skal jeg så klart, men der er også et mer interessant aspekt ved artikkelen: det retoriske arbeidet som journalisten må gjøre for å få en amerikansk mediepanikk til å passe på norske forhold.

for ordens skyld, først en disclaimer: jeg har ikke lest hverken avhandlingen til bungum eller den nye boken til turkle. de har sikkert gjort solide forskningsarbeider som ikke blir gjort rettferdighet i en kort og spissformulert avisartikkel. når jeg kaller dette for “mediepanikk” er det altså først og fremst en karakteristikk av avisens presentasjon, ikke det bakenforliggende forskningsarbeidet.

og såvidt jeg kan se, står da også sammenligningen med alkoholisme først og fremst for aftenpostens regning, ved at de tar turkles mer indirekte allusjon til fenomenet bokstavelig. alle som har sett virkningene av rusmisbruk på nært hold – eller bare tatt en spasertur over jernbanetorget i oslo – skjønner hvorfor denne sammenligningen virker så urimelig.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Herregud så lett det er. Så lett at det kan gjøres før hjernen har våknet om morgenen – eller snarere, fem minutter før deadline når man plutselig oppdager at man har glemt morgendagens lederartikkel. Det er så lekende lett å påvise at Klassekampen er et udemokratisk medium at jeg like så godt gir ordet til KK-redaktør Bjørgulv Braanen selv:

Papiraviser som Klassekampen ble en gang solgt inn som det nye demokratiske mediet som skulle gi «vanlige folk» større innflytelse og ytringsmuligheter. Talløse medieforskere har imidlertid påvist det åpenbare, at alle former for medieteknologi kan brukes både til frigjøring og til å holde folk nede. Det største mistaket er imidlertid å tro at det som framstår som «folkemeningen» på slike fora, er det samme som den virkelige folkemeningen. Årsaken er enkel. Papiraviser er ikke virkelig dialogiske medier, i den forstand at det brukes av folk flest til å diskutere og uttrykke sin mening, men av et bestemt samfunnssjikt. De som uttrykker seg mest og oftest er heller ikke alltid blant de mest innsiktsfulle. Den som forliter seg på Klassekampen for å lære noe om verden, vil derfor komme til å bli overrasket når hun finner ut hvordan ting egentlig henger sammen.

(more…)

Read Full Post »

[Nok et leserinnlegg til Morgenbladet om sosiale medier.]

“Når du trenger litt mer dybde!” Slagordet i Morgenbladets salgskampanje røper en selvforståelse som hele den norske kulturelitens ukeavis. Derfor er det provoserende når Morgenbladet hengir seg til fordommer og billig populisme, heller enn å fremme en opplyst debatt.

Det er dette debattredaktør Marit K. Slotnæs gjør i sitt korstog mot sosiale medier. Stolt flagger hun sin uvitenhet som et adelsmerke, som om det skulle være under hennes verdighet å gjøre research når hun skriver om massefenomener.

Etter kritikken mot Slotnæs’ første kommentar om temaet [her er min] foretok Morgenbladet en ringerunde til flere av kritikerene – meg inkludert – for å gi kommentarer til en oppfølging av debatten. Dessverre ser det ut til at vi ikke har uttalt oss sexy og salgbart nok, for i stedet for å presentere fagmiljøenes syn på saken prioriterer Morgenbladet å trykke nok en Slotnæs-kommentar basert på løse funderinger.

(more…)

Read Full Post »

Like This!
Add to: Facebook | Del.icio.us | Twitter

[English readers – sorry, Norwegian only: Leserinnlegg til Morgenbladet.]

De siste årene har vi blitt vitne til et gammel-nytt mediefenomen i Norge: Morgenbladets gjenoppstandelse. På starten av forrige tiår var avisens opplagstall omtrent som en vanlig lokalavis – mens det ved slutten av tiåret var oppe i nesten 23 000, som en god regionavis. (Kilde: Wikipedia.) Om ikke akkurat en ‘medierevolusjon’ er det i alle fall en ikke helt ubeskjeden mediebevegelse som for tiden hjemsøker vårt land. Derfor synes det betimelig å spørre: Hva blir bedre?

Jeg har riktignok ikke lest så mye i Morgenbladet den siste tiden, da jeg finner bedre tilgang på intelligent journalistikk i utenlandske aviser på nett. Men jeg uttaler meg likevel som om jeg skulle vite hva jeg snakker om.

(more…)

Read Full Post »

locative media is the big thing at south by southwest this year, according to an interesting article in nytimes.com. in particular, locative social media – you know, the kind that lets you broadcast your location to all your friends. very practical for those of us that just can’t find the time to answer all those sms’s saying: “where are you? i’m dying to meet you again!” people, you have to understand: it is great that you care so much about me, but there are just too many of you, please just check the radar and i’m sure you will find me.

but of course, sometimes you just want to shield yourself from the throngs, so the new innovation is services that let you check in at a location whenever you want to be found, and just skip it if you don’t want it – as opposed to just an automatic tracking service that you must actively shut off if you want to hide.

(more…)

Read Full Post »

…or location-based, or whatever you wanna call it. point is, you will soon be able to share your location with all your “friends” – according to the nytimes “bits” blog. that’s cool, of course – if my facebook friends can see on my profile that i’m in town for a few days, maybe they will call me up and invite me for a beer. writing this feels kind of like reading old science fiction – duh, this is just SO 1999. but of course, even though we’ve had google latitude, foursquare, loopt, gowalla etc etc for a while, the value of this kind of connection only really materialises if all your friends are on – and the one place where they all are, is facebook.

on the other hand, that is actually where they all really are, also the ones who you might not want to know where you are.

(more…)

Read Full Post »